Főoldal OldaltérképEnglishEnglish
Pro Urbe Kft.
SMART CITY - SMART MOBILITY
KONFERENCIA 2016.01.22

a Pro Urbe Kft. fennállásának 25. és a Terra Stúdió Kft. fennállásának 20. évfordulója alkalmából.
A konferencián elhangzott anyagok letölthetők innen.

MOBILITÁSI TERV

Az Európai Unió 2014-2020 közötti támogatási ciklusa során a települések a TOP operatív program keretén belül juthatnak többlet pénzeszközhöz. Bizonyos esetekben a forráshoz jutás feltétele a SUMP kidolgozása, azaz a közlekedési rendszereik fenntarthatóságát biztosító terv elkészítése.
Ez a dokumentum a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáján és Közlekedésfejlesztési Tervén alapul.


SMART CITY

A városi célkitűzések elérése érdekében elengedhetetlen a rendelkezésre álló különböző irányítási és kommunikációs rendszerek által elérhető vagy azokhoz kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése és széleskörű, több szakágat magába foglaló felhasználása. Erre a legmegfelelőbb eszköz a városi fejlesztési elképzelésekkel összhangban elkészített SMART CITY koncepció.

Legfrissebb referenciáink

M5 bevezető csomópontjának vizsgálta
 • Megrendelő: Budapesti Közlekedési Központ
 • Helyszín: Budapest
Intermodális csmp. útmutató
 • Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 • Helyszín: Magyarország
ECTP-CEU Különdíj
 • Megrendelő: Nagykanizsa
 • Helyszín: Brüsszel

TOVÁBBI REFERENCIÁINK

Aktuális kérdőíveink

 • Nincs aktuális kérdőív

Pro Urbe – TAPASZTALAT – TUDÁS – KREATIVITÁS 

Közlekedést és ehhez kapcsolódó infrastruktúrát tervezünk. Mérnökeink szakértelme és magas szintű számítástechnikai infrastruktúránk támogatásával az alábbi kategóriákban kínálunk megoldást:

 • településrendezési tervek közlekedési munkarészei
 • önálló közlekedésfejlesztési koncepciók városok vagy régiók számára
 • közlekedési hatástanulmányok
 • forgalmi modellezés
  • távlati közlekedési hálózatok stratégiai elemzését támogató modell (VISUM szoftver támogatásával.)
   Kapcsolódó referenciák
  • a közeljövő operatív beavatkozásait támogató modell (VISSIM szoftver támogatásával)
   Kapcsolódó referenciák
 • útépítési tanulmánytervek, engedélyezési tervek, kiviteli tervek
 • közlekedési kutatások
 • nemzetközi együttműködés keretén belül végzett tevékenységek

Ügyfeleink igényei, akárcsak mérnöki szolgáltatásaink, széles skálán mozognak: az autópálya tervezéstől a kerékpárutak tervezéséig, a településszerkezeti tervektől és tanulmányoktól a kivitelezési tervekig. Tekintse meg teljes referencialistánkat!

Szolgáltatásunk alappillérei

tapasztalat-tudás-kreativitás

TAPASZTALAT-TUDÁS-KREATIVITÁS

A Pro Urbe Kft. alapító okiratára 1990. december 22-én ütötte rá a pecsétet a cégbíróság. Az elmúlt két évtized során készített mintegy 1500 projekt tervezése során hatalmas mennyiségű tapasztalat halmozódott fel. Ez elsősorban abból fakad, hogy az egyes feladatok típusa, jellege, mérete igen széles skálán mozgott. Az így keletkezett tudást nemcsak a tervtár őrzi, hanem az alapítástól folyamatosan a cégnél dolgozó munkatársak emlékezete is. A tapasztalat bázisán alapuló Pro Urbe tudáspiramisának csúcsán helyezkedik a kreativitás, mely az egymástól eltérő kihívások miatti állandó megújulásból fakad. Ezt kiegészíti a különböző generációkat képviselő munkatársak együttműködéséből eredő inspiráció. Mindezek alapján valljuk, hogy a „Kreativitás fontosabb, mint a tudás”. (Albert Einstein)
Tervezés

Közlekedéstervezés

Útépítési tanulmánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek, forgalomtechnikai tervek, jelzőlámpa tervek, településrendezési tervek.
Forgalmi modellezés

Forgalmi modellezés

A kielégítő forgalmi modell elkészítéséhez alapvetően szükségesek
 • a precíz kiindulási adatok
 • a modell pontos felépítése és kalibrálása, úgy, hogy az hibahatáron belül legyen.
A becslés pontossága érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az adatgyűjtésre, hiszen a legmodernebb szoftverek birtokában is csak akkor sikerülhet a valóság élethű szimulálása, ha e feltételek teljesülnek. Az általunk készített modell pontossága érdekében a forgalomszámlálást, az adatok gyűjtését is saját magunk végezzük.

Kutatás

Kutatás

Több, mint 10 kutatást végeztünk, magánberuházói és minisztériumi felkérésre is. Fő kutatási területünk a nagy bevásárló és szórakoztató központok forgalomkeltő hatása. Mérésünk célja, hogy megállapítsuk: 1 óra alatt mekkora egységnyi és milyen jellemzőkkel rendelkező forgalmat bocsát ki egy kereskedelmi központ. (A pontos forgalomleírás 11 paraméterből tevődik össze.) A kutatás eredményeképpen ügyfelünknek pontos leírást adunk arról, hogy a létesítmény mekkora forgalmat generál, az mekkora hatótávolságú területen gyakorol hatást, valamint alternatívákat kínálunk a közlekedés működőképességének fenntartására.
Cím:
H-1034 Budapest, Szomolnok utca. 14.
Telefon:
+36 1/250-5064
Fax:
+36 1/453-2592
E-mail:
Copyright © 2008 Pro Urbe Kft.
Adatvédelem   Információk   Oldaltérkép
developed by Webshark