BYPAD

A kerékpáros közlekedésben érdekeltek gyakran felteszik önmaguknak és egymásnak a következő kérdéseket:

  1. Milyen a kerékpáros közlekedéspolitika az adott városban, régióban?
  2. A fejlesztések vonzóak és hatékonyak-e?
  3. Hogyan lehetne a rendszert továbbfejleszteni? Stb.

A BYPAD audit egy hatékony eszköz a kérdések megválaszolásához. Az alapszisztémát a 90-es években nemzetközi szakértőkből álló konzorcium dolgozta ki, egy EU által támogatott projekt keretén belül. Az új EU tagállamok csatlakozását követően a metodikát továbbfejlesztették az addigi tapasztalatok alapján, és egyúttal adaptálták a programhoz csatlakozott országokra (Spanyolország, Görögország, Magyarország, Észtország, Lengyelország). A program végrehajtását irányító belga Vectris cég a Pro Urbe Kft.-t kérte fel a magyarországi közreműködő partnernek. Ez az auditor képzésben való részvételt, a program népszerűsítését és a programhoz csatlakozni kívánó városok vagy régiók auditálását jelentette. Jelenleg Európa 24 országában közel 200 régióban és városban már auditált a kerékpáros közlekedés politikája, és ennek eredményei alapján végzik annak továbbfejlesztését. 

Ezek egyike Paks Város, ahol - a Pro Urbe Kft. irányításával - 2009-ben sikeresen megtörtént az audit. Az audit legfontosabb elemei és haszna: egy mélyinterjú alapján elkészül a jelenlegi helyzet felmérése és a státusz meghatározása. Ennek során - előzetes vizsgálatokon alapuló, helyszínre adaptált és nemzetközi standard szerinti - 9 fejezetből álló részletes kérdőívet töltenek ki helyi politikusok, iskolák vezetői, civil és kerékpáros szervezetek képviselői, a rendőrség közlekedésbiztonsági szakemberei, stb. A kérdőívek közös kiértékelése, az érdekek és nézőpontok ütköztetése hazai, de semleges auditor, mint moderátor közreműködésével történik. 

A folyamatban minden szereplő aktív és szuverén. Ez a lebonyolítási forma különösen hasznos a civil és a kerékpáros szervezetek szempontjainak érvényesítésére. A résztvevők közösen meghatározzák a legfontosabb kerékpáros közlekedéspolitikai célokat az elkövetkező évekre. A BYPAD audit teljesítése után a város vagy a régió részévé válik a BYPAD hálózatnak, melyet egy oklevél is megerősít. Mindez bizonyítja a politikai döntéshozók, az adminisztratív szervezetek és a polgárok elkötelezettségét a fenntartható fejlődés irányába. Az EU csak olyan projekteket támogat, amelyek hasznossága hosszú távú koncepciókkal alátámasztott. A BYPAD audit révén a város illetve a régió bizonyítani tudja megfelelését ennek az elvnek.