Eger IMCS elő- megvalósíthatósági tanulmánya

Az intermodalitásra szervezett városi közlekedés kitüntetett helye, kulcseleme a csomópont. A használók számára az átszállás az egyik legriasztóbb utazási mozzanat. A hátrány elõnnyé fordítható, ha az átszállás nem a kényelmetlenség és a kiszámíthatatlanság, hanem a minőségi kiszolgálás és a megbízhatóság hordozója, ha az eszközváltás "sebességváltás" is, ha az átszállás nem idővesztés, hanem időnyerés, mivel a használó napi "ügyeinek" intézésével köthetõ össze. Az intermodális csomópontok mindezek révén városfejlesztési pólussá is válhatnak. (Részlet Budapest Közlekedési Rendszertervéből)

Egerben a helyközi forgalmat lebonyolító autóbusz-pályaudvar a Belvárosban, míg a vasútállomás közvetlenül a Belváros peremén helyezkedik el. A kettő közötti közvetlen kapcsolat azonban gyenge színvonalú, ami a tömegközlekedési ágazatok között kedvezőtlen utasszám-eloszlást eredményez. Ugyanakkor a vasútállomáson a teherszállítási funkciók megszűntek, a vágányhálózat jelentős része kihasználatlan, és ennek következtében jelentős területek szabadíthatók fel.

Így a problémára megoldásként kínálkozott a helyközi autóbusz-végállomás áthelyezése a vasútállomás térségébe, valamint a vasútállomás korszerű forgalomszervezési elvek és utas-kényelmi szempontok alapján történő átépítése, azaz egy korszerű intermodális csomópont kialakítása.

Az intermodális csomópont tanulmánytervének elkészítése során komplexen kezeltük a közlekedési (közúti, vasúti, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési) fejlesztéseket, a városrendezés lehetőségeit, valamint a területhasznosítási- és gazdaságossági kérdéseket. A forgalmi átrendeződések hatását makro-, míg a csomópontokon a forgalom lefolyását mikroszimulációs szinten a VISUM-VISSIM szoftver segítségével vizsgáltuk. A videofilmen a főúthálózat és az intermodális csomópont kapcsolatát mutatjuk be.

A vasútállomás térségének rehabilitációja során felszabaduló – a tömegközlekedési csomópont által el nem foglalt - területek fejlesztése kiváló lehetőséget kínál a város térszerkezetének a javítására, a Városkapu jelleghez kapcsolódó új funkciók telepítésére. A fejlesztések finanszírozhatóságának elengedhetetlen feltétele a megfelelő funkciójú területfelhasználás, ezért a terület hasznosítása során az intermodalitás és multifunkcionalitás együttes megvalósítására van szükség. A képgalériában megtekinthetőek a javasolt beépítés látványtervei. A terv részeként kidolgoztuk azt a területhasznosítási és gazdasági modellt, mely a magántőke bevonásával (PPP) biztosítja a projekt megvalósíthatóságát.