Korszerű mobilitás az élhető Erzsébetvárosért

Erzsébetváros közterületei jelenleg zsúfoltak, a működés határát feszegetően. A fejlesztési akcióterv és intézkedés javaslatok prioritása a lazább, humánusabb környezet megteremtése. A belvárosi elhelyezkedés kedvező adottság, a környezet- és életminőség javítását célzó programok mintahelyszíne lehet.


 

Átmenő forgalom

Jelenleg erős a járműforgalom, a belső úthálózaton is.

Cél: elsősorban az átmenő forgalom kizárása, a célforgalom az üzleti élet biztosításának érdekében addig a mértékig kívánatos, hogy az ebből eredő terület-igénybevétel a fontos egyéb funkciók számára is megfelelő életteret hagyjon.

Javaslatunk - az egyéb, fontosabb funkciókat (turizmus, vendéglátás) is szolgáló utcák esetében- egyes szakaszokon ellenirányú egyirányúsítást javasol, amelyekkel megszüntethető az átmenő forgalom.

 


 

Parkoló járművek

Jelenleg parkoló és tárolt járművek sokasága foglalja a közterületek jó részét.

Cél: a különböző funkciók közül az kapjon nagyobb teret, amelyik az adott területen fontosabb. A parkoló járművek jelentős része a helyi lakosok hosszú idejű járműtárolását szolgálja (az összes parkoló jármű 20-60 %-a). Ez az a szegmens, amely esetében joggal merül fel a kérdés, hogy a közterület hivatott-e ezt szolgálni.

 

Javaslatunk egy sokoldalú, sok pontból álló intézkedési terv.

A parkolási indítékok alapján lehet:

  • Kliens (ügyfél) parkolás, viszonylag rövid idejű parkolási idők igénybevételével.
  • Hivatáshoz, kötött munkahelyhez kapcsolt parkolás, a munkaidő alatti teljes, vagy jelentős ideig igénybe vett parkolási idő igénybevételével.
  • Lakossági parkolás a kerületben bejelentett lakosok érintettségével, változó és kiszámíthatatlan idejű parkolási idő igénybevételével.

Vezérlő elvként rögzíthető, hogy szempont egyfelől a parkolási indíték szempontjából a lakossági parkolás igényeinek méltányos kielégítése, másfelől a parkolási mód szempontjából tartós parkolás közterületről történő kivonása.

 

 

A fenti parkolás-politikai, parkolás-szabályozási intézkedések megvalósításához, az alábbi fejlesztési, szabályozási beavatkozások szükségesek:

  • valamennyi parkolási szegmens parkolás-szabályozási hatályba vonása, valamint a térítésmentes parkolás teljes megszüntetése,
  • a közterületen kívüli parkolóhelyek szabad kapacitásainak feltárása és kihasználása a jogszabályi és informatikai környezet megteremtésével,
  • a közterületi- és a közterületen kívüli parkolás egységes rendszerben kezelése, a magánszolgáltatók rendszerbe vonásával és érdekeltté tételével,
  • a közterületen kívüli parkolóhelyek számának jelentős növelése az utcai parkolóhelyek számának jelentős csökkentése mellett,
  • a közterületi parkolási bevételek, valamint a parkolás-megváltási bevételek parkolási rendszerbe történő visszaforgatása, részben a közterületen kívüli férőhelyek növelése, részben a lakossági kedvezmények biztosítása céljából,
  • pénzügyi konstrukciók kidolgozása az új szabályozás fenntarthatóságára, valamint a közterületen kívüli férőhelynöveléshez szükséges - vállalkozói tőkével kombinált- előfinanszírozására.