M0 autópálya észak-nyugati szakasz

A LEGKEDVEZŐBB NYOMVONAL MEGHATÁROZÁSA AZ M0 AUTÓPÁLYA ÉSZAK-NYUGATI SZAKASZÁN

A nagyforgalmú utak és a környezet összhangjának megteremtése “konfliktusszegény folyosók” keresésének módszerével

A PRO URBE Kft. egyik legjelentősebb munkája az MO autópálya, észak-nyugati szakaszának, döntéselőkészítő tanulmányterve volt. A tervezési terület az M1 autópályától a 11.-es számú főútig terjedt. A tervezés folyamán kialakított munkamódszer a korábbi magyarországi úttervezési gyakorlathoz képest új tervezési szisztémát hozott létre.

Először az autópályaszakasz lehetséges nyomvonalát magában foglaló mintegy 100 km2-es területsáv széleskörű vizsgálatára került sor, tíz különböző szempont figyelembevételével. Elkészült a budai hegyvidéki zóna elemi egységnyi területekre bontott érzékenységi vizsgálata, amely kimutatta, hogy az egyes elemek milyen mértékben érzékenyek autópálya építés szempontjából, a következők alapján:

 1. Területfelhasználás
 2. Barlangok és védett természeti területek
 3. Mezőgazdasági és erdőterületek
 4. Viziközművek, felszíni vizek
 5. Energiaközművek
 6. Zajvédelem
 7. Levegőszennyezés, vízbázisok
 8. Élővilág védelem
 9. Domborzat Közigazgatási területek

Minden egyes funkcióhoz, az autópálya építés szempontjából négyfokozatú érzékenységi skála tartozik:

 1. kevéssé érzékeny területek.
 2. közepesen érzékeny területek
 3. igen érzékeny területek
 4. kiemelten érzékeny területek

A területértékelés második lépése az ún. összérzékenységi térkép számítógépes kidolgozása volt, mely során láthatóvá vált, hogy a különböző szempontok szerinti érzékenységek súlyozottan összesítve mit eredményeznek. Az összefoglaló térképen látható az érintett terület összérzékenysége autópálya építés szempontjából. Ebben megtalálhatók azok az ún. konfliktusszegény folyosók, területek (legkisebb érzékenységű foltok), amelyek a legalkalmasabbak az adott útvonal befogadására.

Ezt követően került sor a legkevésbé érzékeny területeket érintő nyomvonalváltozatok elkészítésére. Ezen belül kijelölésre kerültek, egy előre definiált érzékenységi szint felett, az alagutas szakaszok. Az ilyen, és hasonló jellegű feladatok kidolgozásához a Pro Urbe Kft. a MAPINFO térinformatikai szoftvert alkalmazza.