Nagykovácsi körforgalom

Nagykovácsi a budai agglomeráció egyik legszebb fekvésű települése. Az elmúlt évtizedekben felgyorsult kitelepülés következtében a fővárossal összeköttetést biztosító út forgalma megnőtt, csúcsidőszakban torlódások keletkeznek, különösen a csomópontok környezetében.

A tervezés során két egymáshoz nagyon közel lévő háromágú, úgynevezett „T” csomópontból kellett a körforgalmat kialakítani. Ez a szakasz a térség legnagyobb baleseti kockázatú helyének számított, mivel a nagy forgalom mellett, a forgalomszabályozás ellentmondásos, félreérthető volt. A tervezést nehezítette a csomóponti ágak speciális elhelyezkedése és a 8-12 %-os lejtésű terület. Az újonnan kialakított körforgalmú csomópont közelében gyermektáborok találhatók, ezért a zajvédelem érdekében növényzettel takart zajvédő fal kialakítása vált szükségessé. A kivitelezést előkészítő forgalomterelési terveknél külön nehézséget jelentett, hogy Nagykovácsi „zsáktelepülés” jellegére a forgalmat egyetlen napra sem lehetett szüneteltetni.

Az átépítést követően a csomópont a fokozott forgalombiztonság mellett mintegy 30 %-kal nagyobb forgalom áthaladását teszi lehetővé. A körforgalom a későbbiekben többsávossá fejleszthető az Rkülső=18.0 m körívsugár alkalmazása révén.

Az átépítéskor a geometriai kialakítás következményeként elkerülhetetlenné vált a gázvezeték, a csapadékvíz csatorna és a távközlési kábelek kiváltása. A belső körformájú szigetbe a környezethez igazodó, a területen őshonos növények és cserjék kerültek beültetésre.