PÉCS2010 Európa Kulturális Fővárosa

Mintegy két évtizede dolgozunk Pécs város önkormányzatának. A cég elsődleges feladata Pécs város közlekedésfejlesztési koncepciójának a megalkotása, időről-időre annak felülvizsgálata és a változó körülményekhez, követelményekhez történő módosítása. A tervezést a 90-es évek elejétől a PRO URBE Kft. által kifejlesztett számítógépes forgalmi modell és előrebecslés egészítette ki. Pécs városa így a fővároson kívül elsőként rendelkezett ilyen eszközzel a fejlesztések alátámasztására. Ez a modell igen fontos szerepet kapott az EKF kiemelt projektjeinek kidolgozásakor is. Az EKF úgynevezett kulcsprojektjeinek tervezése előtti években számos jelentős közlekedési beruházás tervei születtek az irodában. Így például az Ágoston tér–Kálvária utca felújításának, vagy a Somogyi utca–Bacsó Béla utca–Sport utca vonal kiépítésének a tervezése. Ez utóbbi megvalósítása megalapozta az EKF kiemelt projekthelyszínek megközelítési lehetőségét.

Amikor Pécs 2006. október 19-én elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa program megrendezését, szükségessé vált az új projektek miatt az éppen hatályos közlekedési koncepció módosítása. A módosítás alapelve a következő volt:

  • Elsődleges szempont a város hosszútávú fejlődésének biztosítása.
  • Minden közlekedési beavatkozásnak - mely az EKF létesítmények és programok megvalósítása miatt vált szükségessé - illeszkednie kellett a távlati fejlesztésekhez.
  • Tehát a megvalósítandó közlekedési létesítmények később továbbfejleszthetők legyenek.

A koncepciómódosítás, amely tartalmazta az összes EKF létesítmény és programok által generált többletforgalom hatását, 2007-ben elkészült és elfogadást nyert. A következő évben a PRO URBE Kft irodájában elkészültek a Kodály Központ, a Tudásközpont és a Zsolnay Kulturális Negyed megközelítését, kiszolgálását, parkolását biztosító tervek. A dokumentáció tanulmányterv része tágabb térségbe kitekintve bemutatta a továbbfejlesztés lehetőségeként a Lánc utca–Sport utca vonalában egy különszintű vasúti felüljáró megépítését, mellyel a város vasút által elvágott területei között a keleti részen is létrejöhet az évtizedek óta tervezett összeköttetés.

2010-ben a Dél-Dunántúli Építész Kamara kezdeményezésére elkészült a KÖZ-TÉR-KÖZ című interjúkötet (Somogyi Krisztina szerkesztésében) azzal a céllal, hogy az alkotók elképzeléseit hiteles módon rögzítsék. A közlekedéssel – a PRO URBE Kft. tevékenységének bemutatásán keresztül – önálló fejezet foglalkozik a kötetben.