Összehangolt, forgalomtól függő szabályozás

A forgalomtól függő jelzőlámpás forgalomirányítás és a jelzőlámpák összehangolása nem egymást kizáró célok. Ezt a megállapítást immáron évek óta evidenciaként kezelik a nyugati városok forgalomtechnikusai, míg Magyarországon jelenleg alig található példa ilyen megoldásra. Ezek egyike a soproni Várkerület, melynek terveit a PRO URBE Kft. készítette.

Sopron közúti forgalmának meghatározó része áthalad, vagy célforgalomként megjelenik a történelmi városközpontot körülvevő Várkerületen. 2008 őszén került sor az itt található fix időtervű jelzőlámpás rendszer forgalomszámláláson és a forgalomáramlás szimulációs modellezésén alapuló felülvizsgálatára. Ennek során kiemelt szerepet kapott a meglévő összehangolt rendszer optimalizálása. A szimulációs modell segítségével lehetőség nyílt a tervezett rendszer kialakításához kapcsolódó jelzőlámpa szabályozástechnikai beavatkozások elemezésére, értékelésére és a paraméterek finomhangolására a rendszer tényleges megvalósítása előtt. A tervezett paraméterek optimalizálását a VISSIM forgalom szimulációs program által számított adatok segítségével végeztük el. Az elemzések során azt vizsgáltuk, hogy hogyan reagál a rendszer (eljutási idők, feltartóztatási idők stb.) az egyes paraméterek módosítására, és ezek alapján kerestük a rendszer optimumát.

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a jelzőlámpás szabályozás aktuális forgalmi igényekhez történő illesztésével a Várkerület forgalomlebonyolódása - a meglévő kapacitástartalékok hatékony kihasználásával - jelentősen javítható. Mindemellett az is tesztelhető volt, hogy a tervezett rendszer megfelelő-e a későbbiekben – a telepített hurokdetektorokkal - az autóbuszok előnyben részesítésének biztosításához. Segítségével a zöldút kéréshez szükséges fázisnyújtások és igényfázisok a közúti forgalmi áramlatok jellemzőinek ismeretében hatékonyan beilleszthetők-e a forgalomtól függő logikák felépítésébe?

A modellezett hálózaton elszenvedett veszteségidők alakulását szemlélteti a lenti diagram, melyből jól látható, hogy a veszteségidő a kiinduló értékhez képest jelentősen (közel 40%-al) csökkent.

A szimulációval tesztelt beavatkozások 2009-ben megvalósultak. Rendkívül fontos a rendszer működésének figyelemmel kísérni, ezért jelenleg utóvizsgálatok folynak, melynek célja a forgalom átrendeződésének felmérése. Ennek alapján további korrekciók kerülnek bevezetésre a hatékonyság fokozására. Ezt követően kerül sor a tömegközlekedési járművek előnyben részesítésének megvalósítására.

A tudástárból letölthető az önkormányzat közgyűlése számára tartott prezentáció, mely a projekt egészét bemutatja.