Sump

Cél egy olyan közlekedési rendszer kialakítása és fenntartása, amely hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a versenyképesség javulásához, továbbá magas színvonalon nyújt mobilitási szolgáltatásokat. Emellett az erőforrásokat is hatékonyabban használja fel.

Az előzőekben megfogalmazott - városokat kiemelten érintő - kihívásokra ad választ a fenntartható városi mobilitási terv (a sustainable urban mobility plan angol megfelelőjéből képzett betűszó után SUMP). Feladata, hogy a meglévő közlekedési infrastruktúrák és szolgáltatások kezelése hatékonyabbá, fenntarthatóbbá váljon, valamint költséghatékony mobilitási intézkedéseket határozzon meg. Egyrészről a települések hosszútávú fejlesztési (elsősorban közlekedési infrastruktúra és szolgáltatási) elképzeléseit összefoglaló stratégia, másrészről a meglévő és távlati közlekedési rendszer sajátosságain alapuló rövid távú intézkedési terv, melynek alapelve az indikátorok széles skálájának használata. 

Mint látható a SUMP rendkívül komplex alkotás. A Pro Urbe Kft. elsősorban közlekedésfejlesztési nézőpontból közelít a feladathoz. Tekintse meg a Terra Stúdió Kft. honlapján terület- és településfejlesztésben rejlő lehetőségek részletesebb kifejtését.

Bővebben a SUMP-ról

Kapcsolódó referenciák