Közlekedési hatástanulmány

A hatástanulmány lényege: valamilyen változás következményeinek - annak végrehajtása előtt – előrebecslése a szükséges döntések, intézkedések meghozása érdekében. A változás oka és a hatás kezelése lehet például:

  • Valamilyen terület- vagy településfejlesztés (bevásárló központ, ipari park, lakópark, sportlétesítmény stb.) hatásaként generált forgalom elosztása a meglévő úthálózaton, szükség esetén hálózatfejlesztési javaslat kidolgozása.
  • Úthálózat fejlesztésének hatása a meglévő hálózat többi elemére. Tipikus eset egy település elkerülő út létesítésekor az átmenő forgalom csökkenése, valamint a város belterületén lehetővé váló forgalomcsillapítás módjának, mértékének meghatározása.
  • Rendszer szintű beavatkozás (tömegközlekedés előnyben részesítése vagy egyéb fejlesztése, parkolási módjának megváltoztatása stb.) hatásainak kimutatása.
Kapcsolódó referenciák