Településtervezés

Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni csak a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.

A településtervezés három fő funkciója:

- tervező funkció             előrelátás, vízió, koncepció adás, stratégia

- fejlesztő funkció           napi és rövidebb távú települési fejlesztő aktivitás

- szabályozó funkció       fejlesztési jogok biztosítása, „külső” fejlesztések kontrollja

Kapcsolódó referenciák