Közlekedésfejlesztési terv

Ennek a tervműfajnak jelenleg nincs törvényben szabályozott feltételrendszere. Ennek ellenére számos önkormányzat készíttetett (készíttet) ilyen dokumentumot. Az erre irányuló igény a településrendezési terv közlekedési szakági munkarészének statikus voltával magyarázható. A közlekedésfejlesztési terv elvileg nem térhet el a településrendezési eszközökben rögzített elhatározásoktól, hiszen az abban foglaltak helyi „törvényként” működnek. Ugyanakkor nem nyújtanak kellő információt a megvalósítás mikéntjét illetően. Ezért a településrendezési eszközökben meghatározott közlekedési célokat (vagy célrendszert) stratégiai tervvé kell továbbfejleszteni. Ez a közlekedésfejlesztési, intézkedési terv mely túlmutat az építéshatósági feladatok ellátásán.

Részletezve:

  1. Az egyes célok megvalósításához tartalmaz költségbecsléseket.
  2. A célok eléréséhez vezető lépéseket – közlekedési ágazatonként – ütemezi.
  3. Javaslatokat ad a források biztosítására, figyelembe véve az önkormányzat önerejét, állami forrásokat, lehetséges támogatásokat, befektetőktől elvárható közterület fejlesztési részesedést.
  4. Elemzi a célok és ütemek variációiból eredő forrás felhasználás hatékonyságát.
  5. Ha fentiekből következően szükségessé válna a településrendezési eszközök módosítása, úgy arra javaslatot és indoklást ad.
Kapcsolódó referenciák